Περιορισμoς υποχρεωσεων Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

Ο Νόμος για δημοσιευση ισολογισμων

 

Οι εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους, από φέτος μπορούν να τους δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας τους τον ισολογισμό τους. Αν δεν έχετε μια εταιρική ιστοσελίδα ή έχετε αλλά για τους δικούς σας λόγους δεν θα θέλατε να εμφανίζονται σε αυτήν οι ισολογισμοί σας και να είναι σε κοινή θέα, με την υπηρεσία απόκρυψης από τις μηχανές αναζήτησης σας παρέχουμε την λύση.
Παρακάτω θα βρείτε τον νόμο περί δημοσίευσης ισολογισμών:

Άρθρο 232 ν.4072/2012

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσιευση ισολογισμων πράξεων και στοιχείων.

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίσουν (αν δεν έχουν) να φτιάξουν ιστοσελίδα και να την κοινοποιήσουν επίσημα στο ΓΕΜΗ έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να μην έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν σε εφημερίδες.

2. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η εταιρία μας λαμβάνοντάς πάντα υπόψιν της τις εξελίξεις, την νομοθεσία και με την βοήθεια και την χρήση των τελευταίων τεχνολογιών είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης για την ηλεκτρονική δημοσίευση των ισολογισμών και των ανακοινώσεων της.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ